Per 1 april aanstaande zal Bewegingsstudio Wageningen haar deuren sluiten. Wegens een sterk teruglopend ledenaantal en toenemende kosten is het helaas niet langer mogelijk de Bewegingsstudio open te houden.

Wij betreuren het zeer dat wij genoodzaakt zijn deze beslissing te moeten nemen.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw lidmaatschap en bezoek aan onze Bewegingsstudio.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Jaap Venendaal en het team van de Bewegingsstudio

0317-490191 info@hofvanwageningen.nl